2013 Yılı Sülük İhracat Kotaları Açıklandı

31 Aralık 2012 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete 4. Mükerrer sayısında 2013 yılı için sülük ihracat kotaları belirlenmiştir. Buna göre 2012 yılında 4000 kg olan kota miktarı 2013 yılında 3000 kg’ye inmiştir.

G.T.İ.P.

Madde ismi

Latince ismi

Kota Miktarı
(kg)

Kota Tahsis
Dönemi

0106.90.00.90.19 Tıbbi sülük (canlı)

Hirudo verbana

3000

2013

0511.91.90.00.19 Tıbbi sülük (dondurulmuş)

Kota için başvurular resmi gazete yayım tarihinden itibaren 20 gün olup 20 Ocak tarihinde başvurular bitecektir.

 Başvuru için;

1-  Talep sahipleri müracaatlarında kota talep yazısı ile birlikte;

  • 2012 yılında gerçekleştirilen tıbbi sülük ihracat miktarını gösteren gümrük onaylı belgelerin suretleri ve icmal cetveli,
  • Su ürünleri ile ilgili İhracatçı Birliklerine kayıtlı olduğuna dair belgeyi,
  • Şirketlerini tanıtıcı bilgileri,
  • Bakanlıkça istenebilecek ilave bilgi ve belgeleri,

İlk defa müracat edecek isek birinci madde dışındaki belgeler hazırlanmalı, şayet ilk başvurumuz değilse sadece 1. Maddede yer alan belge hazırlanmalıdır.Kota tahsisinde beşinci yıl ve daha fazla süreli olan firmalar için aşağıda yer alan puanlama sistemi uygulanır.

1) Son dört yılda yapılan tıbbi sülük ihracat miktarı Başvuru yapan firmaların son dört yıl toplam ihracatları

40 puan

2) Başvuru yapan firmaların tıbbi sülük ihracatı ile  iştigal ettikleri yıl miktarı Toplam yıl

30 puan

3) Başvuru yapan firmaların son dört yılda tahsis edilen kotalarını fiili kullanımı İhracat gerçekleşme oranları toplamı

30 puan

İlk defa kota talebi başvurusu yapan firmalar için genel kotanın ilk yıl için maksimum % 0,5’i, ikinci yıl için maksimum % 1’i, üçüncü yıl için maksimum % 1,5’i, dördüncü yıl için maksimum % 2’si oranında kota verilir. Beşinci yıldan itibaren (a) bendinde yer alan puanlama sistemine tabi olunur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir