Garanti Muafiyet Yazısı Nasıl Alınır

Birçok firma üretiminde kullandığı ithal ürünleri ithalatçılardan alma yoluna gitmektedir. Buda firmaların üretim maliyetlerini arttırıcı yönde etki yapmaktadır. Firmaları bu yola iten etkenlerin başında ise Garanti Belgesi istenmesidir. Garanti Belgesi almak çok zor olmamakla birlikte ithal edeceğimizi ürünü kendi ihtiyacımız için kullanacağımızı belgeleyebilmemiz durumunda garanti muafiyet yazısı alabiliriz.

Garanti Muafiyet yazısı garanti belgesi olan ürünler için kendi ihtiyacımız için olan kısmı kadarını garanti belgesi zorunluluğu olmadan ithal etmemize yarar. Bu belgeyi alabilmek için aşağıda belirttiğimiz evraklar ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvuru yaparak temin edilmektedir.

Garanti Muafiyet Yazısı Başvuru Evrakları:

  • Dilekçe,
  • Taahhütname
  • Noter tasdikli imza sirküleri
  • Proforma faturanın bir sureti
  • Firmanın faaliyet alanını gösterir bir belge sureti, (ticaret sicil gazetesi veya ticaret sicil müdürlüğü veya bağlı olduğu odadan alınan faaliyetini gösterir belge, kapasite raporu v.b.)

Burada önemli olan şey muafiyet yazısı talebinde bulunduğumuz ürünün sayısının kapasite raporumuzda yer alan rakam kadar veya az olması gerekmektedir.

Bu başvuruyu yaptıktan birkaç gün sonrasında uygun bulunması durumunda muafiyet belgesini o ithalatımız için almış oluyoruz ve teknik servis ve garanti olayından kurtulmuş oluyoruz. Bu noktadan sonra dikkat etmemiz gereken en önemli şey 2 yıl boyunca bu belge ile ithal ettiğimiz ürünleri tek başına satmamız gerektiğidir. Bu konuyu da başvuru yaparken verdiğimiz taahhütname ile belgelendiriyoruz.

GDE Hata: İstenen URL geçersiz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir