Gümrük Kanunundaki Değişiklikler

2013 yılı içerisinde Gümrük kanunda yapılan bazı değişiklikler neticesinde gümrük işlemleri sırasında oluşacak ceza uygulamalarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Bunları madde madde özetleyecek olursak;

  • Ürünümüzün GTİP numarasında veya kıymetinde hata olması durumda daha önceki yönetmelikte Gümrük vergisi, KDV ve ÖTV’de oluşacak farkların 3 katına kadar ceza alınmakta idi. Yeni yönetmelik kapsamında bu cezanın yanı sıra eşyanın ithalinde ödenecek olan diğer eş etkili vergiler ve mali yükümlülüklerden dolayı doğacak farkında 3 kat cezası alınması söz konusudur.
  • Şayet ihracatını yaptığımız ürün için lisans, izin, uygunluk belgesi gibi belgeler istenmesi durumunda, ürünlerimiz bu hükümlere tabi değilmiş gibi veya belge varmış gibi beyan edilmesinin tespiti durumunda gümrüklenmiş bedelin yarısı kadar ceza ödenmekte iken, yeni kanun kapsamında gümrüklenmiş bedel kadar ceza ödenecektir.
  • Türkiye Gümrük bölgesine getirildikten sonra transit rejim beyanında bulunan yani serbest dolaşıma girmeyen eşyanın beyan edilen farklı olmasının tespiti durumunda farklı çıkan eşyanın gümrükleme bedelinin iki katı kadar ceza uygulanacaktır.
  • Antrepo beyannamesi ile antrepolara indirilmiş olan ürünlerin beyan edilen üründen farklı bir ürün olmasının tespiti durumunda eşyanın gümrükleme değerinin iki katı kadar ceza ödenecek ve ilgili eşyaya el konularak ürünler kamulaştırılıp tasfiyeye alınacaktır
  • Geçici ithalat kapsamında ithal ettiğimiz bir ürün için geçici ithalat rejimini ihlal edici bir davranışta bulunduğumuzda gümrükleme değerinin iki katı para cezası ödenecektir.

Gümrükleme değeri olarak kastedilen nokta “gümrük vergileri + mal bedeli” dir.        

Bu bağlamda yukarda belirttiğimiz şekilde işlem yapan firmalarımızın bu noktalara dikkat etmesi büyük cezalar ile karşı karşıya kalmaması açısından önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir