Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

Bu rejim serbest dolaşıma girmemiş bir eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde, İthalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulmaları ve bu işlemden elde edilen ürünlerin gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmeleridir. Yani bir hammadde ithal ediyoruz bunu serbest dolaşıma sokmadan işliyoruz ve başka bir ürün haline getiriyoruz. Ve ortaya çıkan yeni üzerinden vergilerini ödeyerek serbest dolaşıma sokuyoruz.

Gümrük kontrolü altında işleme izni, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişinin Gümrük Yönetmeliği ek 55 form ile izni vermeye yetkili gümrük idarelerine başvurarak alınır. Ancak buradaki önemli husus işlenmiş ürünün ithalat vergisinin, bünyesinde bulundurduğu ithal ürünün vergisinden düşük olması gerekmektedir.

İzin belgesi üzerindeki tarih süre başlangıcı olarak kabul edilir ve her başvuru için azami iki yıl olarak verilir. Süre bitişi ise sürenin bittiği ayın son günüdür. Mücbir sebepler ile üç ay kadar uzatma talep edilebilir.

Bu rejim kapsamında ithalat yaparken eşyanın rejime girişine ilişkin beyanname, izin belgesinde belirtilen gümrük idaresine sunulur. Rejime giriş esnasında, eşyaya isabet eden vergiler teminata bağlanır.

Serbest dolaşıma girecek işlem görmüş ürünlerin kıymetinin belirlenmesinde, ilgili kişinin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihindeki tercihine göre aşağıdaki yöntemlerden biri uygulanır;

 • Herhangi bir üçüncü ülkede üretilen aynı veya benzer eşyanın aynı veya yaklaşık bir tarihte tespit edilen kıymeti,
 • Alıcı ile satıcı arasındaki bir ilişkiden etkilenmemiş olması şartıyla ürünlerin satış fiyatı,
 • Alıcı ile satıcı arasındaki bir ilişkiden etkilenmemiş olması şartıyla aynı veya benzer eşyanın Türkiye’deki satış fiyatı,
 • İthal eşyanın kıymeti ile işleme maliyetinin toplamı,

Belgede herhangi bir değişiklik talebimizin olması durumunda belgeyi aldığımız gümrük idaresine başvurmamız gerekmektedir.

Rejimin ibrası için yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenen tespit raporu gümrük müdürlüğüne sunulur.Rejime girişe ilişkin gümrük beyannamesi izni veren gümrük müdürlüğüne verilir. Ancak, işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin beyanname yetkili başka bir gümrük müdürlüğüne de verilebilir.

Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın işlenmesi sırasında ortaya çıkan ekonomik değeri haiz ikincil işlem görmüş ürünler talep halinde;

 • Tasfiyeye tabi tutulabilir.
 • Yeniden ihraç edilebilir.
 • Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulabilir.
 • Mahrece iade edilebilir.
 • İmha edilebilir.

İzni veren gümrük müdürlüğünce YGM Raporu da göz önünde bulundurularak,

 • Rejim kapsamındaki eşyanın işlem görmüş ürünler şeklinde serbest dolaşıma girdiğinin,
 • İkincil işlem görmüş ürünler için yukarıda belirtilen işlemin yapıldığının, tespiti halinde, teminat iade edilir.

GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME İZİNLERİ VERMEYE YETKİLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİ

Adana Gümrük Müdürlüğü Diyarbakır Gümrük Müdürlüğü Halkalı Gümrük Müdürlüğü Malatya Gümrük Müdürlüğü
Ankara Tır Gümrük Müdürlüğü Doğubeyazıt Gümrük Müdürlüğü Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü Manisa Gümrük Müdürlüğü
Antalya Gümrük Müdürlüğü Erenköy Gümrük Müdürlüğü Hopa Gümrük Müdürlüğü Mersin Gümrük Müdürlüğü
Bursa Gümrük Müdürlüğü Erzurum Gümrük Müdürlüğü İpekyolu Gümrük Müdürlüğü Samsun Gümrük Müdürlüğü
Çanakkale Gümrük Müdürlüğü Eskişehir Gümrük Müdürlüğü İskenderun Gümrük Müdürlüğü Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğü
Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü Gaziantep Gümrük Müdürlüğü İzmir Gümrük Müdürlüğü Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
Denizli Gümrük Müdürlüğü Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü Trabzon Gümrük Müdürlüğü
Derince Gümrük Müdürlüğü Gemlik Gümrük Müdürlüğü Karabük Gümrük Müdürlüğü Van Gümrük Müdürlüğü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir