Gümrükte Kullanılacak Faturalarda Aranacak Şartlar

 

 

 

 

Gümrükte yaptırdığımız işlemlerde özellikle ithalatlarda en önemli belge fatura(invoice) olarak göze çarpmaktadır. Bazı işlemler fatura yüzünden geciktiği gibi firmaları cezaya da sokmaktadır. Bu yüzden de gümrük yönetmeliğine göre faturalarda olması gereken noktaları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Faturada olması gereken şartlar gümrük yönetmeliği Madde 115’de açıklanmıştır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

 • Faturanın düzenleme yeri, tarihi ve sayısı,
 • Kesin satışlarda satıcı firmanın, diğer hallerde ise satıcı veya eşyayı gönderen firmanın adı ve adresi
 • Eşyayı satın alanın veya kesin satış dışındaki hallerde gönderilenin adı ve adresi
 • Ödeme şartları (peşin veya vadeli gibi)
 • Satış bedeli ve teslim şartı (CIF, FOB veya diğer bir bedel gibi)
 • Eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonu ve satış birimine (kilo, metre, adet, düzine gibi) göre miktarı
 • Eşyanın birim fiyatı (bir metre, bir kilo ve bir adedinin fiyatı gibi)
 • Eşyanın bulunduğu kapların cins ve nev’i, marka ve numarası ve adedi
 • Eşyanın teslim ve bedelinin ödeme yeri
 • Eşyanın gönderilme şekli
 • İhracata ilişkin faturalar için ayrıca, seri ve sıra numarası, bağlı olunan vergi dairesi ve vergi kimlik numarası

Buradan da anlayacağımız üzere fatura üzerinde imza olma şartı aranmıyor. Burada aranan şey faturanın orijinal olması ve yukardaki bilgileri içermesi gerekmekte.

Bazı durumlarda örneğin hava kargo ile gelen ürünlerde orijinal fatura elimizde olmadığından dolayı ve/veya faturada düzeltilmesi gereken noktalar olması durumunda faks fatura kullanımına gidilmektedir. Faks faturadan kastımız gümrükte kullanacağımız faturanın kopyası ile işlem yapıp zaman kaybetmemek ve oluşacak ekstra masrafları önlemek. Peki, bunun için ne yapmalıyız öncelikle faks fatura kullanıldığı için gümrüğe taahhütname vermemiz gerekiyor. Taahhütname konusunda gümrükçünüz size yardımcı olacaktır. Buna ek olarak beyanname tescil süresinden en geç 15 gün sonra yukarda belirttiğimiz fatura olma şartlarını sağlayan ve daha önce gümrüğe sunduğumuz faks fatura ile aynı olan orijinal faturanın gümrüğe sunulması gerekmektedir. Bunu yapmamamız durumda aynı durumda tekrar karşılaştığımızda talebimiz yerine getirilmeyecektir. Ayrıca usulsüz işlemden dolayı ceza uygulanacaktır. Şu anda ceza tutarı 46,10 TL’dir.

Özellikle ithalat yaparken bu şartlara dikkat ederek tedarikçimizden faturayı bu şekilde düzenlemesini talep etmemiz işlemlerde sıkıntı yaşamamak adına faydalı olacaktır.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir