İhracat İçin Gerekli Sertifikalarda Devlet Desteği Kapsamında

İhracat yapmak isteyen bir çok firmanın en büyük sıkıntısı bazı ihraç bölgelerinde özel sertifikaların istenmesi ve bu tarz sertifika maliyetlerinin yüksek olmasıdır.  Ancak Ekonomi Bakanlığı tarafından bu tarz masraflar Çevre Maliyetlerinin desteklenmesi tebliği kapsamında yaptığımı harcamaların %50’sini 20.000 ABD doları aşmamak kaydı ile desteklemektedir.

Bu destek kapsamında aşağıda belirttiğimiz masraflar destek kapsamındadır;

 • Müracaat ve doküman inceleme giderleri
 • Belgelendirme tetkik giderleri
 • İlk yıla ait belge kullanım ücreti
 • Belge veya sertifikayla ilgili yaptırılması zorunlu test ve analiz ücretleri
 • Kayıt Ücreti
 • Test/analiz ücretleri

Aşağıda belirtilen diğer masraflar ise kapsam dışındadır;

 • Eğitim ve danışmanlık hizmetleri
 • Yol masrafları
 • Gözetim bedeli

Buradaki bilgilere ek olarak almak istediğimiz sertifikanın Ekonomi Bakanlığının Yayınladığı Sertifika listesinde olması gerekmekte ve aşağıdaki şartlardan birinin olması gerekmektedir.

 • Uluslararası Belge ve Sertifika Desteği çerçevesinde mevcut bir belge/sertifikanın yenileme giderleri desteklenebilir.
 • Şirketlerin üretimini ve/veya ihracatını yaptıkları ürünlerle ilgili aldıkları belge/sertifikalar desteklenir.
 • Akredite edilmiş kurum/kuruluşa yaptırılan ve belge/sertifikayla ilişkilendirilemeyen test/analiz raporları, ilgili ülkeye bu raporla ihracat yapıldığının tevsiki kaydıyla desteklenir.

Bu bilgilerden sonra biz bu desteğe nasıl başvuracağız birde buna bakalım:

 • Öncelikle almak istediğimiz belge veya sertifikanın listede olması gerekiyor
 • Belgemize müracaat edip alıyoruz ve tüm harcamaları yapıyoruz. Tüm destekler de olduğu gibi banka kanalı ile.
 • Aşağıda belirttiğimiz evrakları hazırlayarak İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine müracaat ediyoruz.
  • Başvuru Dilekçesi,
  • Başvuru Formu,
  • Kapasite Raporu,
  •  İmza Sirküleri,
  • Taahhütname,
  • Aldığımız sertifikanın fotokopisi veya hizmet sözleşmesinin fotokopisi,  Test/analiz raporlarının uluslararası pazarlara girişte zorunlu olduğunu gösteren belge veya dokümanlar (uluslararası direktiflerin, yönetmeliklerin, ilgili ülkenin konuya ilişkin yasal mevzuatının test/analizin zorunlu olduğuna ilişkin maddeleri vb.),
  •  Fatura,
  • Ödeme Dekontları,
  • İngilizce Dışında düzenlenmiş bir belge var ise Yeminli Tercüman çevirisi

Buradan sonraki süreç değerlendirme aşaması olup şayet evraklarımızda bir problem var ise bize yapılan bildirimden itibaren en geç 3 ay içerisinde tamamlamamız gerekmektedir. Ayrıca başvuru yaparken dikkat etmemiz gereken diğer bir konu ise belge  aldıktan sonra en geç 6 ay içinde başvurumuzu yapmamız gerekmektedir.

Sertifika Listesi

GDE Hata: İstenen URL geçersiz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir