İhracatcı Statüsü Kazanmak İçin Neler Yapılmalı

Vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler, Ticaret, Sanayi, Esnaf ve Sanatkârlar Odasına üye olmak kaydı ile İhraç edeceği ürün grubuna uygun ilgili ihracatçı birliğine üye olarak ihracatçı statüsü kazanabilir.

Burada dikkat edilmesi gereken oda kaydımızın olması ve ilgili ihracatçı birliğine üye olmak. Oda kaydı genelde muhasebeciler tarafından yapıldığından sizlere ihracatçı birliğine nasıl üye olunacağından bahsetmeye çalışacağız. Ayrıca Türkiye’de bulunan 13 adet İhracatçı Birliği Genel Sekreterlikleri hakkına bilgi vermeye çalışacağız.


İhracatçı birliklerine nasıl üye oluruz;

Aşağıda yer alan belgeler ile ilgili ihracatçı birliğine posta yolu ile gönderilmesi durumunda üyelik işlemi yapılacaktır. Ancak imzaların vekâleten atılması durumunda vekâletname ve imza beyannamesinin de gönderilmesi gerekmektedir.

1-      Islak imzalı üyelik formu doldurulması gerekmektedir. Eğer daha önce her hangi bir birliğe kaydımız var ise sadece dilekçe ve taahhütname vermemiz gerekmektedir.( İlgili birliğin sitesinden temin edilebilir)

2-      Vergi mükellefiyet yazısı  (İlgili Vergi Dairesi Tasdikli-Fotokopisi)

Gerçek Kişiler için (TC. Kimlik Numarasının yer aldığı)Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3-      İmza Sirküleri Fotokopisi

4-      Islak imzalı Taahhütname ( İlgili birliğin sitesinden temin edilebilir)

5-      Tüzel Firmalar için: Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopisi)

Ortak Girişim, Joint-Venture, İş Ortaklıkları, Adi İş Ortaklıkları ve Konsorsiyumlar için durumlarını belirtir ortaklık sözleşmesi

6-      Yıllık üyelik bedeli olan 200 TL’nin ilgili birlik hesabına yatırılmış olması. (İlk üyelikten sonraki her yıl için 100 TL yıllık ücret ödenmektedir)

İhracatçı birliklerine üye olmak için gerekli taahütname ve üyelik formunu aşağıdaki linke tıklayarak alabilirsiniz.

 Örnek Taahütname ve Üyelik Formu

İhracatcı Statüsü Kazanmak İçin Neler Yapılmalı” için bir yorum

  1. GençGirişimci Yanıtla

    Gerekli bilgiyi yalın ve anlaşılabilir bir uslüpla paylaşıyor olmanızdan ötürü sizleri tebrik ediyorum. 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir