Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortasına Nasıl Başvurabiliriz

İhracat yaparken ortaya çıkacak risklerden nasıl korunabiliriz yazımızda bahsettiğimiz Eximbank ihracat kredi sigorta programından faydalanmak o kadar da zor değil. Şimdi siz ziyaretçilerimize bu programa nasıl katılacağımız ve bize ne gibi haklar sağlayacağından bahsetmeye çalışacağız.

Öncelikle bu hizmet kapsamına girmek için nasıl başvuru yapabiliriz bundan bahsedelim.

Bu programdan yararlanmak isteyen ihracatçı firma öncelikle Eximbank sitesinde yer alan teklifname’yi eksiksiz doldurarak ekleri ile birlikte Eximbank’a göndermesi gerekmektedir. Eklerden kasıt aşağıda listesini verdiğimiz evraklardır;

 • Ticaret Sicil Gazetesi’nin Noter Onaylı Örneği
 • Şirketi Temsile Yetkili Kişi veya Kişilerin;
 • T.C. Uyruklu ise T.C. Kimlik No’lu Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet veya Pasaport belgelerinin Noter Onaylı Örneği
 • T.C. Uyruklu değilse İkametgâh İl Muhaberinin Aslı
 • Vergi Kimlik Numarasının tespitini teminen Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ilgili birimi tarafından düzenlenen belgeler (Vergi Dairesi’nden alınacak Mükellefiyet Belgesi veya vergi borcu olmadığına dair yazı)
 • İmza Sirküleri
 • Poliçe Tanzim Ücretinin Yatırıldığına Dair Dekont
  • Firma Bilgi Formu
  • Taahhütname
  • Alıcı Limiti Başvuru Formu

Poliçe Tanzim ücretini aşağıdaki bilgileri verilen bankaya yatırmanız gerekmektedir.

T.İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. BANKA KODU: 0016 IBAN MERKEZ ŞUBE KODU: 90001 EFT HESABI

T.İŞ BANKASI A.Ş. ANKARA/YENİŞEHİR ŞUBESİ

IBAN NO: TR09 0006 4000 0014 2182 3841 73

Bu ücret adi şirketler için 50 TL, A.Ş., Limited ve Komandit Şirketler için 150 TL, Sektörel Dış Ticaret şirketleri için 500 TL, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri için 1.000 TL’dir.

Buradan sonraki kısımda Teklif Eximbank tarafından inceledikten sonra Tarafımıza sigorta sözleşme esaslarını içeren 2 Nüsha kabul formu gönderilecektir. Bu formun içerisinde Ülke şartları ve prim oranları yer almaktadır. Bunu imza yetkisi olan firma yetkililerinden biri imzalayarak bir nüshasını Eximbank’a geri göndermeliyiz.

Eximbank tarafından düzenlenen poliçe 2 adet birinci derece imza yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra tarafımıza gönderilir.  Bu sayede artık bu programa katılmış oluruz. Bundan sonraki adım ise yapacağımız ihracat sevkiyatlarından önce Eximbank’a “Alıcı Limit Başvuru Formu” düzenleyerek göndermemiz kalıyor. Bizim gönderdiğimiz formdaki bilgilerden yola çıkarak Eximbank ihracat yapacağımız firma hakkında yurt dışındaki enformasyon kuruluşlardan aldığı bilgiler doğrultusunda alıcı firma için “Alıcı Limit Onayı” düzenler. Bundan sonra her ay bu firmaya yaptığımız sevkiyatları takip eden ayın 10. Gününe kadar Aylık Sevkiyat Bildirim formu ile Eximbank’a bildirmemiz gerekmekte.

Yapacağımız ihracatı sigorta kapsamına aldığımız için Eximbank tarafından bize bildirilen poliçe pirim tutarını tebliğ tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde bankaya yatırdıktan sonra artık Limit onayı düzenlettiğimiz firmaya yapacağımız ihracat kapsam içinde olacaktır. Ayrıca ihracatımız için oluşturulan poliçeyi kredi kullanımlarında teminat olarak kullanabilmekteyiz.

Prim oranları ülkenin riski, ödeme şekli, vadesi gibi etkenlere göre değişmekte olup, Sevkiyatın vadesi yükseldikçe yatıracağımız prim oranı yükselmektedir. Şayet Geri Dönülemez Akreditifli veya banka garantili ödeme şekillerinde prim tutarında %50 indirim yapılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken konu limit onayında akreditif şartı veya banka onayı varsa bu indirim uygulanmaz.

Aşağıda belirtilen şartlarda yapılan sevkiyatlar kapsam dışında olduğunu unutmamız gerekmektedir;

 • Türkiye’de yerleşik bir bankanın teyit verdiği bir gayrikabili rücu akreditif çerçevesinde gerçekleştirilen,
 • Ülke anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilen,
 • Menfaat ilişkisi bulunan alıcılara yapılan,
 • Peşin ödemeli,
 • Başka firma adına sigortalı olan,
 • Kapsam dışı ülkeye yapılan,
 • Factoring-forfaiting kapsamında gerçekleştirilen,
 • Konsinye satış olarak gerçekleştirilen,
 • Transit ticarete konu olan,
 • Prefinansman kapsamında bedeli ödenmiş olan,
 • Ülke Şartları ve Prim Oranları Listesi’nde belirlenen ödeme şeklinden farklı bir ödeme şekliyle gerçekleştirilen,
 • Türk Eximbank tarafından limit verilmesi uygun görülmeyen alıcılara yapılan sevkiyatlar

Yukarda belirttiğimiz üzere şartları yerine getirip başvurumuzu yaptığımızda öncelikli olarak programa dâhil oluyoruz. Daha sonrasında kapsam içine aldırmak istediğimiz ihracatımız için poliçe düzenletiyoruz ve ihracatımız artık sigorta kapsamında oluyor.

Bir sonraki yazımızda zarar olması durumunda zararımızın Eximbank tarafından nasıl karşılanacağı hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir