Moldova İle STA İmzalandı

Türkiye ile Moldova arasında müzakereleri 2011 yılı Mayıs ayında başlatılan Türkiye-Moldova Serbest Ticaret Anlaşması (STA), 11 Eylül 2014 tarihinde Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci ile Moldova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sayın Andrian Candu tarafından Kişinev’de imzalandı.

Türkiye’nin, AB üyesi olmayan Doğu Avrupa Bölgesi’ndeki (Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna ) ilk Serbest Ticaret Anlaşması olma özelliğini taşıyan Anlaşma, Türkiye ile Moldova arasındaki ticarette uygulanan gümrük tarifeleri ile tarife dışı engellerin kaldırılmasını öngörmektedir.

STA, tarafların kendi iç mevzuatına göre gerçekleştirecekleri onay işlemlerinin tamamlanmasının akabinde yürürlüğe girecektir. Anlaşma’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte ihracatçılarımız Moldova pazarına tercihli giriş imkânı elde edecektir.

STA’nın yürürlüğe girdiği tarihte, gümrük tarifesi satır sayısı bakımından Moldova’ya ihracatımızın %75’i, anılan ülkeden ithalatımızın %80’i; hâlihazırda ticarete konu ürünler bakımından ise ihracatımızın %84’ü ithalatımızın ise %93,3’ü gümrük vergisinden muaf olarak gerçekleştirilecektir. 5 yıllık geçiş döneminin sonunda ise tarife satır sayısı bakımından ihracatımızın %77’si; hâlihazırda ticarete konu olan ürünler bakımından ise ihracatımızın %95’i, gümrük vergisinden muaf bir şekilde gerçekleşecektir.

Anlaşma uyarınca, taraflar, sanayi ürünlerinde karşılıklı olarak uygulanan tüm gümrük vergilerini 5 yıllık geçiş dönemi dâhilinde tedricen sıfırlayacaktır. Bu cümleden olarak, ülkemizce sanayi ürünlerinde Moldova’ya karşı uygulanan gümrük vergileri STA’nın yürürlüğe girdiği tarihte sıfırlanacaktır. Moldova tarafı ise gümrük tarife satırı bakımından sanayi ürünlerinin %97’sinde ülkemize karşı uyguladığı gümrük vergilerini STA’nın yürürlük tarihinde sıfırlayacak, bazı tekstil ve hazır giyim eşyası, ayakkabı, mobilyalar ile plastik ürünleri olmak üzere diğer sanayi ürünlerinde ülkemize karşı uyguladığı gümrük vergilerini ise 3 veya 5 yıllık indirim takvimleri dâhilinde tedricen sıfırlayacaktır.

Tarım ürünlerinde ise taraflar, seçilmiş ürünler temelinde karşılık olarak taviz değişiminde bulunmuşlardır. Anlaşma yürürlüğe girer girmez değer olarak Moldova’ya ihracatımızın %69’u, bu ülkeden ithalatımızın ise %89’u için tercihli pazara giriş imkânı sağlanacaktır.

Bu cümleden olarak, Moldova açısından önem arz eden şarap, ayçiçeği tohumu ve yağı, meyveler, bazı hububat ürünleri ile tütün ve işlenmiş tarım ürünlerinde ülkemizce Moldova’ya tarife kotası dâhilinde gümrük vergisi indirimi veya muafiyeti sağlanacaktır. Ülkemiz açısından hassas addedilen canlı hayvan (koyun, keçi ve sığır) ile buğday, buğday unu ve zeytinyağı dâhil olmak üzere tarife satırlarının % 83’ünü oluşturan tarım ürünleri ise liberalizasyon kapsamı dışında bırakılmıştır.

Buna karşılık Moldova tarafı, ülkemizden ithal edilen belirli tarım ürünlerinde uyguladığı gümrük vergilerini, miktar limiti olmaksızın veya tarife kotası dâhilinde sıfırlayacaktır. Bu cümleden olarak, ülkemiz ihracatı açısından önem arz eden; çikletler, alabalık, orkinos, incir, portakal, greyfurt, kayısı, zeytin, zeytinyağı, bitkisel katı ve sıvı yağlar, maya ve tütün gibi ürünlerin gümrük vergileri Anlaşma’nın yürürlüğe girişi ile birlikte sıfırlanacaktır. Ülkemiz menşeli işlenmiş tarım ürünlerinde (şekerli mamuller, çikolata, kek-bisküvi) ise tarife kotası dâhilinde gümrük vergisi muafiyetli tercihli giriş imkânı elde edilmiştir.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir