Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKS)

OKS Gümrük işlemlerinde güvenilirliğini kanıtlamış, belirli bir dış ticaret hacmine veya sabit sermaye yatırımına sahip, mali yeterliliği tasdik edilmiş, kayıtları izlenebilir olan kişilere tanınan ve gümrük ve dış ticaret faaliyetlerinde belli kolaylıkların tanınmasına olanak veren özel bir belge ve haktır. OKS A, B ve C  olma üzere üç ayrı sınıfta verilmektedir.

OKS belgesini aşağıdaki kurum ve kuruluşlar alabilmektedir;

 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Dış Ticaret Sermaye Şirketleri,
 • Aynı şirketler grubuna bağlı grup imalatçıları adına ihracat yapan grup ihracatçıları,
 • Aynı şirketler grubuna bağlı grup imalatçıları adına ithalat yapan grup ithalatçıları
 • İmalatçılar
 • Ar-GeMerkezleri
 • Bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri,
 • Kendi adına ihracat ve/veya ithalat yapan imalatçı olmayan kişiler.

Peki, bu belge ne gibi kolaylıklar sağlar;

 • Eksik belgeyle beyanda bulunabilme
 • Teminatlı işlemlerinde tam teminat yerine kısmi oranda teminat verebilme
 • Teminatlı işlemlerinde her bir işlem için ayrı teminat yerine götürü teminat uygulaması kapsamında tutarı önceden belirlenmiş süresiz ve düşümsüz, bir yıllık teminatlı işlem toplamının %10’una karşılık gelen tutarda tek bir teminat verebilme
 • Eşya türüne göre sınırlama olmaksızın tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden (gümrük işlemlerinin, eşya taşıttan indirilmeden tamamlanması) yararlanabilme
 • Bir yıllık bir dönem içerisinde A ve B için en az 100, C için en az 50 adet A.TR dolaşım belgesi düzenlemiş olmak ön koşuluyla, odalarca onay ve gümrük müdürlüklerince vize işlemlerine gerek kalmaksızın A.TR dolaşım belgesi düzenleyebilme
 • A ve B sınıfı belge kapsamında ithalatta ve ihracatta, C sınıfı belge kapsamında “1000” rejim kodlu kati ihracatta gümrük işlemlerinin fiziki muayene ve belge kontrolünün olmadığı hat olan mavi hatta tamamlanabilmesi

Bu belgeyi alabilmek için bazı kriterler gerekmektedir. Bunları ise şöyle sıralayabiliriz;

 • Yönetim Kurulu Üyelerinin veya Sermayedarların gümrük işlemlerinde kamu güvenliğini tehdit edecek mali suç veya kabahat işlememiş olması
 • Kesinleşmiş Vergi Borcunun olmaması
 • Gümrük vergisi borcu veya Gümrük vergi cezası olmaması
 • Sigorta Prim borcu olmaması
 • Vergi kaybına yol açan kesinleşmiş gümrük vergi cezası almamış olması
 • Gümrük mevzuatına aykırı hareketten ceza almamış olması
 • Son iki yıllık mali kayıtlarının incelenebilir ve yeterli olması
 • İhracatçılar için performans güvenilirliğinin İhracatçılar Meclisi tarafından onaylanması
 • DTSŞ, Grup Firmaları, AR-GE firmaları haricinde imalatçı olması
 • A sınıfı OKS için DTSŞ’ler hariç son iki yıl içerisinde her bir yılda 25 milyon dolarlık FOB tutarda ihracat yapmış olması
 • Son iki yıl içerisinde toplam ithalat ve ihracat rakamının her yıl için 100 milyon dolar olması
 • B sınıfı OKS için A sınıfındaki gibi son iki yıl içerisinde yıllık en az 5 milyon dolar FOB ihracat yapmış olması
 • Son iki yıl içerisinde toplam ithalat ve ihracat rakamının her yıl için 20 milyon dolar olması
 • C sınıfı OKS için A sınıfındaki gibi son iki yıl içerisinde yıllık en az 1 milyon dolar FOB ihracat yapmış olması
 • Son iki yıl içerisinde toplam ithalat ve ihracat rakamının her yıl için 6 milyon dolar olması
 • C sınıfı için dış ticaret performansı yerine son iki yıl içerisinde 15 milyon dolar yatırım yapmış olması şartı aranır
 • A sınıfı için en az 250 kişi, B sınıfı için en az 100, C sınıfı için en az 15 sigortalı işçi çalıştırması

 

Yukardaki şartları sağlayan firmalar gerekli belgeler ile müracat etmeleri durumunda 2 yıllığına bu belgeyi alarak bahsettiğimiz kolaylıklardan faydalanabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir