Sektör ve Ülke Raporlarını Nasıl Ucuz Alırım

Pazar araştırmasına yön veren faktörlerden biriside uluslararası rapor kuruluşlarının hazırladığı raporlardır. Ancak bu raporlar bedelleri yüksek raporlar olduğundan birçok kişi Pazar araştırması sırasında bu kaynağı genelde göz ardı etmektedir. Ancak ihracatı destekleme verilen destekler arasında bu desteğinde olduğunu ve yılda 200.000 dolara kadar şirketler için %60, iş birliği kuruluşları için ise %75 oranında olduğu için bu raporlar göz ardı edilmemesi gereken kaynaklardır.

Şimdi siz ziyaretçilerimize bu destekten şirket olarak nasıl faydalanabileceğimizden bahsetmeye çalışacağız.

Dikkat edilmesi gereken konuların başında satın alacağımız raporun alım tarihi itibarı ile en fazla 2 yıllık olması gerekiyor. Örnek verecek olursak raporu 01 Ocak 2012 de aldığımız varsayarsak rapor tarihinin 01 Ocak 2010’dan önce olması durumunda kapsam dışında kalacaktır.

Diğer bir nokta ise satın alınan raporlar ile danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için söz konusu rapor ve raporu hazırlayan kuruluş için İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi’nden (İGEME) ön onay alınması gerekmektedir.

Desteğe başvuru şekli ise;

Ön Onay Başvurusu:

 • İlk olarak “Rapor Destek Ön Onay Formu” ile Ekonomi Bakanlığına ön onay başvurusunun yapılması gerekiyor
 • Ön onay başvurusunda Rapora ilişkin hizmet sağlayacak uluslararası kuruluşun daha önce benzer nitelikte hazırlamış olduğu rapor örneği ve/veya hazırlanacak raporun taslağı
 • Bu belgelerin yer aldığı CD

Bu evraklar ile ön onay başvurusunu yaptıktan sonra ön onay almamız durumunda ilgili raporu satın alıyoruz ve aşağıdaki belgeler ile geri ödeme talebinde bulunuyoruz.

 • Bakanlıktan ön onayın alınmasından sonra Ödeme Talep Formu (EK BR-2)
 • Satın alınan raporun örneği (2 nüsha)
 • Satın alınan raporun,  ödeme talep formu (EK BR-2) ve diğer belgelerin yer aldığı CD
 • Fatura
 • Ödemenin bankacılık kanalıyla yapıldığını gösteren belgenin aslı ya da ilgili banka tarafından onaylanmış örneği
 • İmza Sirküleri
 • Taahhütname (EK BR-3)
 • Beyanname (EK BR-4)
 • Bunlara ek olarak Bakanlıktan istenebilecek ekstra bilgi ve belgeler

( Belge örneklerini http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=D80C94AC-D8D3-8566-452063BFCBDF9589 adresinden temin edebilirsiniz)

Bu noktada geri ödemede sıkıntı yaşamamız adına dikkat etmemiz gereken bazı konulara değinmek istiyorum.

 • İlk ödeme tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde yukardaki evrakları şahsen veya posta yolu ile Ekonomi Bakanlığına ulaştırmamız gerekmekte.
 • İmza sirküleri, fatura ve ödeme belgelerinin aslı veya Noter ya da Bakanlığın aslını görerek onayladığı nüshaları ibraz edilmelidir.
 • Tüm EK BR evraklarında şirket kaşesi ve yetkili kişi imzalarının olması gerekmekte.
 • İngilizce dışında tanzim edilmiş olan ödeme belgelerinin Yeminli Tercüman Çevirisinin yapılmış olması gerekiyor.
 • Ödemenin banka kanalı ile ( swift, kredi kartı ) yapılması ve belgelendirilmesi gerekiyor.
 • Ödeme kredi kartı ile yapıldı ise Şirket kartı veya Şirket ortaklarının kartlarının kullanılmış olması gerekiyor.
 • Ödemelerin şirket çalışanı adına tahsis edilmiş şirket kredi kartı ile yapılması durumunda ibraz edilen ekstrede  kartın şirket kartı olduğuna dair bir bilgi yer almıyorsa, söz konusu kartın şirket kartı olduğuna ve şirket çalışanı adına tahsis edildiğine dair ilgili bankadan yazı alınması gerekmektedir.

Unutmayalım ki oyun planımızı daha iyi kurmamıza yarayacak her türlü belge bizim için değerli. Bu yüzden bu tarz raporlar araştırmamızın değişmez bir parçasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir