Sevk öncesi ihracat kredisi almayı hiç denediniz mi?

İhracatçıların karşılaştığı başlıca sıkıntılarından biride mal bedelinin ithalatçı tarafından gönderilene kadar geçen süredeki finansman sıkıntısıdır. Özellikle yüklü miktarlarda yapılan ihracatlar da bu sıkıntı daha çok yaşanmaktadır. Bu noktada yapılacak fazla şey bulunmamakta ve firmalar borçlanma yoluna gitmektedir. Bu noktada borçlanmanın maliyeti, geri ödemesi gibi konular devreye girmektedir. Normal yollardan kredi çekilmesi durumunda faiz oranlarının yüksek olması, hemen geri ödemeye başlanacak olması gibi durumlardan dolayı sıkıntı yaratmaktadır. Peki bu durumda ne yapabiliriz.

Devletimizin ihracatçıları desteklenmesi için kurduğu TURK EXIMBANK bu gibi hizmetleri vermekte. İhracatın desteklenmesi için birçok kredi programı olan Eximbank, düşük faiz oranları ve geri ödemede esnek olması ile ihracatçılar için çokta cazip bir finansman desteğidir. Bu yazımızda siz ziyaretçilerimize Sevk Öncesi İhracat Kredisine nasıl başvuracağımız ve kredinin nasıl ödeneceği gibi konularda bilgi vermeye çalışacağız.

Öncelikle bu krediden kimler faydalanabilir. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri hariç olmak üzere, ihracatçı, ihracatçı vasfına haiz imalatçı ve ihracata bağlantılı mal üreten imalatçı firmalar faydalanmakta. Bu kredinin amacı ihracat yapacak firmalara imalat aşamasından itibaren finansman desteği sağlanmaktadır. Eximbank web sitesinde yer alan yaklaşık 100 adet ürün grubuna giren ürünlerin ihracatında bu kredi kullandırılmaktadır. Kullandırılacak kredi miktarı azami FOB tutarımızın %100’ü kadardır. Temel olarak krediyi kullanabilmemiz için kredi vadesi içinde kesin ihracatın yapılmasıdır. Şimdi bu genel bilgilerden sonra bu krediye nasıl başvurulur ve kapatırken neler yapmamız gerektiğini anlatmaya çalışalım;

 • Öncelikle ihracatçı veya imalatçı vasfımızın olması gerekiyor. İhracatçı vasfı vergi kimlik numarası ile imalatçı vasfı kapasite raporu ile belgelendirilir.
 • Kredinin vadesi, faiz oranı ve kredilendirme oranı Eximbank tarafından belirlenir.
 • Krediyi Eximbank tarafından limit tahsisi yapılan bankalar aracılığı ile kullanabiliriz.
 • Firmaların kullanmış olduğu sevk öncesi ihracat kredisi anapara toplamı 15.000.000 USD’yi geçemez. Yani yeni bir kredi almak için bu tutarın altında bir anapara borcumuzun olması gerekiyor.
 • İlk defa bu krediye başvuracaksak kapasite raporu ve firma unvanın yer aldığı son ticaret sicil gazetesinin fotokopisinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Kredi müracaatını yaptığımız banka tarafından yapılan ön değerlendirme sonrasına kredi talebimiz Eximbank’a bildirilir.
 • Doldurmamız gereken evraklar ise kredi talep formu, firma bilgi formu, uygulamada belirtilen şartları yerine getireceğimizi gösteren taahhütname, şayet biz imalatçı firma isek ve ihraç eden firma farklı ise ihracatçı firmadan alınan muvakafatname, Kalkınmada öncelikli yöre içerisinde faaliyet gösteriyor isek KÖY kredi talep formu. Bu evrakları banka size sunacağı gibi Eximbank’ın sitesinden de bu belgeleri temin edebiliriz.
 • Eximbank bizden herhangi bir teminat istemez. Eximbank’ın teminatı aracı bankadır. Ancak krediyi kullanacağımız banka bizden teminat isteyebilir.
 • Bu belgeler ile yaptığımız başvurunun aracı banka kanalı ile Eximbank’a iletilmesinden sonra talebimizin olumlu sonuçlanması durumunda aracı banka nezdinde kredi limitimiz açılır ve aracı banka tarafından kredi kullandırılır.
 • Kredi vadesi 120-180 gün en geç vade sonunda ödeme, 360 gün kredi vadesi içinde 2 taksitte ödeme ve KOBİ’ler için 540 gün kredi vadesi içerisinde 3 taksitte ödeme şeklindedir.
 • Kredimizin onaylanması durumunda aracı bankada adımıza sevk öncesi ihracat kredi hesabı açılır ve geri ödemelerde bu hesap üzerinden yapılır.
 • Buradan sonraki kısım ise ihracat taahhüdünün ve kredinin kapatılmasıdır. Daha öncede belirttiğimiz gibi ihracatın kredi vadesi içinde yapılması gerekmektedir.
 • Gümrük Beyannamesindeki FOB tutar, şayet döviz kredisi kullanmış isek anapara + faiz + banka komisyonu tutarından az olamaz, TL kredi kullanmış isek FOB ihracat taahhüdünün altında olamaz.
 • Eximbank ihracat tarihi olarak Gümrük beyannamesinin arkasında yer alan “mallar yurt dışı edildiğine dair ”   tarih yazısına veya beyannamedeki A hanesinde yazılan tarihlerden hangisi lehimize ise onu kullanır. Bu tarih kredi vadesi içerisinde olması gerekmektedir.
 • Kredi taahhüdünün kapatılması için aracı banka kanalı ile taahhütname kapatma formu eksiksiz doldurularak dökümleri ile birlikte Eximbank’a gönderilir.
 • Yani kredi tutarını ödememiz yeterli değil, ihracat yaptığımızı ve dövizi ülkeye getirdiğimizi de belgelememiz gerekiyor.
 • Kullandığımız kredinin faiz oranları Eximbank sitesinde yer almaktadır.

Biraz zahmetli bir süreç gibi görünse de belirlenen evrakları doldurduğumuz da, aracı banka nezdinde kredibilitemizin olması ile bu krediyi kullanarak ihracat yaparken finansman ihtiyacımızı daha düşük maliyetlerde ve esnek bir şekilde karşılayabiliriz. Ve buradaki kredi faiz giderlerini de ürün maliyetlerimize eklememiz durumunda hiçbir zararımız olmayacaktır. Krediyi aldıktan sonra yapacağımız tek şey vade tarihinde içinde ihracatı gerçekleştirmek ve geri ödemeyi yapmak. Kesin satış yaptığımız bir ihracatta bu krediyi kullanmak finansman olarak bizleri çok rahatlatacaktır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir