Vesaik Mukabili Ödeme Şekli (Cash Aganıst Documents)

Vesaik mukabili ödeme şekli dış ticarette yoğun olarak kullanılan bir ödeme şeklidir. İşleyiş olarak akreditifli ödeme şekli ile aynı gibi görünse de en önemli farklar amir bankanın olmaması ve akreditifteki gibi bir metinin olmayışıdır.

Süreç şu şekilde işlemektedir:

“Vesaik Mukabili Ödeme Şekli (Cash Aganıst Documents)” yazısını okumaya devam et