Gümrük Kanunundaki Değişiklikler

2013 yılı içerisinde Gümrük kanunda yapılan bazı değişiklikler neticesinde gümrük işlemleri sırasında oluşacak ceza uygulamalarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Bunları madde madde özetleyecek olursak;

  • Ürünümüzün GTİP numarasında veya kıymetinde hata olması durumda daha önceki yönetmelikte Gümrük vergisi, KDV ve ÖTV’de oluşacak farkların 3 katına kadar ceza alınmakta idi. Yeni yönetmelik kapsamında bu cezanın yanı sıra eşyanın ithalinde ödenecek olan diğer eş etkili vergiler ve mali yükümlülüklerden dolayı doğacak farkında 3 kat cezası alınması söz konusudur.
  • Şayet ihracatını yaptığımız ürün için lisans, izin, uygunluk belgesi gibi belgeler istenmesi durumunda, ürünlerimiz bu hükümlere tabi değilmiş gibi veya belge varmış gibi beyan edilmesinin tespiti durumunda gümrüklenmiş bedelin yarısı kadar ceza ödenmekte iken, yeni kanun kapsamında gümrüklenmiş bedel kadar ceza ödenecektir.
  • Türkiye Gümrük bölgesine getirildikten sonra transit rejim beyanında bulunan yani serbest dolaşıma girmeyen eşyanın beyan edilen farklı olmasının tespiti durumunda farklı çıkan eşyanın gümrükleme bedelinin iki katı kadar ceza uygulanacaktır.
  • Antrepo beyannamesi ile antrepolara indirilmiş olan ürünlerin beyan edilen üründen farklı bir ürün olmasının tespiti durumunda eşyanın gümrükleme değerinin iki katı kadar ceza ödenecek ve ilgili eşyaya el konularak ürünler kamulaştırılıp tasfiyeye alınacaktır
  • Geçici ithalat kapsamında ithal ettiğimiz bir ürün için geçici ithalat rejimini ihlal edici bir davranışta bulunduğumuzda gümrükleme değerinin iki katı para cezası ödenecektir.

“Gümrük Kanunundaki Değişiklikler” yazısını okumaya devam et

Yeni Gümrük Kanununda Antrepo Beyannamelerine Dikkat

Yeni Gümrük Kanununda aşağıdaki maddeye göre antrepoya indirilen yüklerle ilgili yapılan düzenleme;

“Gümrük antrepolarındaki eşyanın, antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti halinde, bu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir, eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve eşya 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur.”

Maddeden de anlaşılacağı üzere mal bedelinin iki katı ve malın kamu mülkiyetine geçmesi söz konusudur. Bu yüzden antrepoya mal indirirken Tır karnesi ve antrepo beyannamesinde yazılan ürün cinslerinin birbirine uyumlu olması oluşabilecek zararları önlememiz için önemlidir.