Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

Bu rejim serbest dolaşıma girmemiş bir eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde, İthalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulmaları ve bu işlemden elde edilen ürünlerin gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmeleridir. Yani bir hammadde ithal ediyoruz bunu serbest dolaşıma sokmadan işliyoruz ve başka bir ürün haline getiriyoruz. Ve ortaya çıkan yeni üzerinden vergilerini ödeyerek serbest dolaşıma sokuyoruz.

Gümrük kontrolü altında işleme izni, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişinin Gümrük Yönetmeliği ek 55 form ile izni vermeye yetkili gümrük idarelerine başvurarak alınır. Ancak buradaki önemli husus işlenmiş ürünün ithalat vergisinin, bünyesinde bulundurduğu ithal ürünün vergisinden düşük olması gerekmektedir.

“Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi” yazısını okumaya devam et