Güney Kore ile STA Bakanlar Kurulunda Onaylandı

Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Kore Serbest arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Bakanlar Kurulumuzun bugünkü 21.03.2013 tarihli, 28594 numaralı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4383 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. Anlaşmanın fiili uygulamaya giriş tarihi aynı kurul tarafından ayrıca duyurulacaktır.

Yürürlüğe girişin sağlanabilmesi için önce Ekonomi Bakanlığı tarafından anlaşmanın 95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararına (gümrük vergisi oranlarına) adaptasyonu yapılarak bu husus önümüzdeki günlerde Resmi Gazetede yayımlanacaktır. Bu paralelde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından da bu anlaşmanın eşyanın menşeine ilişkin hükümlerinin (yani EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının veya bunun yerine geçerli Fatura Beyanlarının) uygulanmasına dair olan yönetmelik yine önümüzdeki günlerde Resmi Gazetede yayımlanacaktır.

“Güney Kore ile STA Bakanlar Kurulunda Onaylandı” yazısını okumaya devam et