Güney Kore STA Sonrası Menşei Belgesi Hazırlama

Bildiğiniz üzere 1 Mayıs 2013 tarihi itibarı ile Güney Kore ile imzalanan Serbest Ticaret Antlaşması yürürlüğe girmiş bulunmakta. Bu STA kapsamında Kademeli olarak vergilerin sıfırlanacağını daha önce belirtmiştik.

Ekonomi Bakanlığı bu kapsamda Güney Kore’den yapılan ithalatlarda tercihli vergi oranlarından yararlanılabilmesi için menşei belgesinin nasıl hazırlanacağını yönünde bir bildirge yayınlamıştır. Bu bildirge kapsamında Güney Kore’den ithalat yapan firmalarımızın yeni vergi oranlarından faydalanabilmesi için aşağıdaki şartlara göre menşei belgesi talep etmesi gerekmektedir. “Güney Kore STA Sonrası Menşei Belgesi Hazırlama” yazısını okumaya devam et