Makine İthalatında Anlaşma ve Ödeme Şartları

Birçok üretim yapan firma makine yatırımlarında yurt dışı alımları tercih etmektedir. Alımın araştırma kısmı çok önemli olsa da firmalar makine ödemesini makine gelmeden yaptığı için makinede sorun çıkması durumunda sıkıntılı bir sürece girmektedir.

Küçük rakamlarda fazla sorun olmasa da büyük alımlarda ödeme şekli makine alım işleminin sağlıklı yürümesi için büyük önem taşımaktadır. Peki bir makine alımında ödeme şekli ve anlaşma metni neleri içermelidir;

“Makine İthalatında Anlaşma ve Ödeme Şartları” yazısını okumaya devam et

Vesaik Mukabili Ödeme Şekli (Cash Aganıst Documents)

Vesaik mukabili ödeme şekli dış ticarette yoğun olarak kullanılan bir ödeme şeklidir. İşleyiş olarak akreditifli ödeme şekli ile aynı gibi görünse de en önemli farklar amir bankanın olmaması ve akreditifteki gibi bir metinin olmayışıdır.

Süreç şu şekilde işlemektedir:

“Vesaik Mukabili Ödeme Şekli (Cash Aganıst Documents)” yazısını okumaya devam et