Takas Yolu İle İthalat- İhracat

Öyle durumlar vardır ki bir ürünü ihraç etmek istediğinizde veya ithal etmek istediğinizde para transferi imkansız olduğundan ticaret yapma ihtimali kalmamaktadır. Bu gibi durumlarda hiç de yabancı olmadığımız paradan önceki dönemlerde hatta günümüzde bile kullanılan TAKAS ile işlem yapmak bu sorunu ortadan kaldırmaktadır.

Gümrük noktasında ithalat yapılırken para transferinin yapıldığını belgeleyemez isek %6 KKDF (Kaynak Kullandırma Kredi Fonu) ödememiz gerekmekte. Bu noktada aşağıdaki şartlara haiz olması durumunda yapılan takas sonrasında KKDF ödemekten muaf olunmaktadır.

  • Takas işleminde tarafların aynı gerçek veya tüzel kişi olması. Yani İthalatı yapan kişinin karşılığında aynı firmaya bir şeyler ihraç etmesi gerekmektedir.
  • Takas işlemine ilişkin ithalat ve ihracat işleminin aynı gümrük müdürlüğünden yapılması. Şayet ürünler Mersin Gümrük Müdürlüğünden Çıkış yaptı ise giriş yapacak ürününde Mersin Gümrük Müdürlüğünden girmesi gerekmektedir.
  • Takas işlemi gerçekleştirileceğinin ithalat ve ihracat işlemlerinin yapılması planlanan gümrük müdürlüğüne dilekçe ile bildirilmesi ve takasa ilişkin sözleşmenin (Takas sözleşmesinin ithal ve ihraç edilecek eşyanın cinsini, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu, miktarını, birim fiyatını, toplam değerini ve sözleşme süresini içermesi gereklidir.) aslı ve yeminli tercüman tarafından yapılan Türkçe çevirisinin dilekçeye eklenmesi.
  •  Takas işlemi kapsamında yapılan ithalatlarda KKDF tutarı için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 202’inci maddesi çerçevesinde teminat verilmesi. Yani Mal bedelinin %6 sı kadar KDDF teminata bağlanmalıdır.
  • Eşya ihracatının önce yapılması halinde, ilk ihracat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde takas işleminin tamamlanması.
  • Eşya ithalatının önce yapılması halinde, ilk ithalat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde takas işleminin tamamlanması.

Yukardaki şartları sağlayarak yaptığımız takas işlemi sonucunda KKDF tahsil edilmeyecek olup, İlgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tamamlanmasına müteakip teminat çözülmektedir. Şayet ihracat ve ithalatımızın tamamı TAKAS kapsamında yapılmamış ise kalan kısım için KDDF ödenir.

GDE Hata: İstenen URL geçersiz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir