Yeni Gümrük Kanununda Antrepo Beyannamelerine Dikkat

Yeni Gümrük Kanununda aşağıdaki maddeye göre antrepoya indirilen yüklerle ilgili yapılan düzenleme;

“Gümrük antrepolarındaki eşyanın, antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti halinde, bu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir, eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve eşya 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur.”

Maddeden de anlaşılacağı üzere mal bedelinin iki katı ve malın kamu mülkiyetine geçmesi söz konusudur. Bu yüzden antrepoya mal indirirken Tır karnesi ve antrepo beyannamesinde yazılan ürün cinslerinin birbirine uyumlu olması oluşabilecek zararları önlememiz için önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir